Τάπητας kybun Plus κείμενο δυνατότητας

  • Γυμνάζει το μυϊκό σύστημα
  • Χαλαρώνει την πλάτη
  • Προστατεύει τις αρθρώσεις/li>
  • Βελτιώνει τη στάση του σώματος
  • Μειώνει την κόπωση

 

 

  1. Ακούραστο υλικό PU

  2. Φαινόμενο αναπήδησης & αστάθεια

  3. Λαστιχένιο παλτό